Om Byg Garanti

  Byg Garanti er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. 
   
  Ordningen dækker med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Kun medlemmer af Dansk Byggeri er dækket af Byg Garanti.
   
   
  Fakta om Byg Garanti:
   
  • Koster ikke ekstra
  • Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig
  • Er din garanti for, at skader, fejl eller mangler udbedres hurtigst muligt
  • Dækker synligt arbejde i op til 3 år og skjult arbejde i op til 10 år
  • Dækker til 150.000 kr. inkl. moms (Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms)
  • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren
  • Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget
  • Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering
  • Følgeskader, indirekte tab eller fejl ved materialer er ikke dækket
  • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
  • Byg Garanti dækker op til en samlet entreprisesum på 1 mio. kr. inkl. moms jvf. Byg Garanti's bestemmelser herom
   
   
  Læs mere om Byg Garanti her: www.byggaranti.dk