Om Byg Garanti

  Byg Garanti hjælper private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i DI Dansk Byggeri. 

  Ordningen dækker med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Kun medlemmer af DI Dansk Byggeri er dækket af Byg Garanti.

   

  Fakta om Byg Garanti:

  • Koster ikke ekstra

  • Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig

  • Er din garanti for, at skader, fejl eller mangler udbedres hurtigst muligt

  • Dækker synligt arbejde i op til 3 år og skjult arbejde i op til 10 år

  • Dækker til 150.000 kr. inkl. moms (Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms)

  • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren

  • Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget

  • Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering

  • Følgeskader, indirekte tab eller fejl ved materialer er ikke dækket

  • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder

  • Byg Garanti dækker op til en samlet entreprisesum på 1 mio. kr. inkl. moms jvf. Byg Garanti's bestemmelser herom

   Læs mere om Byg Garanti her: www.byggaranti.dk